Bạn đã sẵn sàng để phát triển lại các dịch vụ tài chính ngân hàng?

Chúng tôi đang tìm kiếm những người tài năng và đam mê muốn áp dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình trong việc phát triển các dịch vụ tài chính và ngân hàng. Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia cùng chúng tôi, vui lòng xem các vị trí đang tuyển dụng và gửi hồ sơ của bạn qua email HR@ezyremit.com cùng với thư xin việc.